FAX
0334807400
TELEFON
0740922507
E-MAIL
ifzamfir@yahoo.com
CERE OFERTA

Servicii PC

Elaborarea documentaţiilor în domeniul protecţiei civile:

a) Dispoziţia privind numirea responsabilului cu protecţia civila/sef SVSU;
b) Dispoziţia privind constituirea celulei pentru situaţii de urgenta/SVSU;
c) Dispoziţia privind aprobarea regulamentului de organizare si funcţionare a celulei de urgenta/SVSU;
d) Regulamentul privind organizarea, atribuţiile si funcţionarea celulei de urgenta/SVSU;
e) Schema fluxului relaţional pentru managementul situaţiilor de urgenţă ;
f) Tabel nominal cu componenta celulei de urgenta/SVSU;
g) Lista cu dotările principale pentru celula pentru situaţii de urgenta si a centrului operativ al celulei de urgenta/SVSU;
h) Schemele de amenajare a spatiilor destinate Celulei de Urgenta;
i) Tematica pregătirii in domeniul situaţiilor de urgenta pentru celula de urgenta/SVSU;
j) Reguli de comportare in cazul producerii unei situaţii de urgenta;
k) Intocmirea documentelor privind Organizarea si Inzestrarea SVSU;
l) Intocmirea documentelor privind Organizarea CLSU;
m) Intocmirea documentelor privind Organizarea si functionarea celulei de urgenta;
n) Fisa localitatii/operatorului economic;
m) Elaborarea Planului de Evacuarein situatii de urgenta al localitatii/operatorului economic;
o) Elaborarea Planului De Pregatire În Domeniul Situatiilor De Urgenta;
p) Elaborarea Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren;
r) Elaborarea Planului de alarmare CLSU/SVSU;
s) ElaborareaPlanului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale.