FAX
0334807400
TELEFON
0740922507
E-MAIL
ifzamfir@yahoo.com
CERE OFERTA

Despre noi

Societatea noastră este abilitată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Comisia SSM, certificata in domeniul Situatiilor de Urgenta si certificata RVSTI – ISCIR.

Oferim consultanţă de specialitate în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (P.S.I.) şi în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă (protecţia muncii – SSM) prin elaborarea următoarelor documentatii:

I. DOCUMENTAŢIILE PSI:

1. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
2. Decizii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
3. Organizarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, protecţiei civile);
4. Planuri de evacuare şi organizare PSI, instrucţiuni PSI, indicatoare semnalizare, fise instruire;
5. Elaborarea Planului de Interventie in vederea avizarii acestuia de catre ISU.
etc.

II. DOCUMENTATII PROTECTIE CIVILA

1. Intocmirea documentelor privind Organizarea si Inzestrarea SVSU;
2. Intocmirea documentelor privind Organizarea CLSU;
3. Intocmirea documentelor privind Organizarea si functionarea celulei de urgenta;
4. Fisa localitatii/operatorului economic;
5. Elaborarea Planului de Evacuarein situatii de urgenta al localitatii/operatorului economic;
6. Elaborarea Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren;
7. ElaborareaPlanului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale.
etc.

III. DOCUMENTAŢIE PRIVIND MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ (PROTECŢIA MUNCII)

1. Dispoziţii SSM si instrucţiuni interne;
2. Elaborarea de instrucţiuni proprii SSM;
3. Elaborarea planurilor de prevenire şi protecţie si de acţiune in caz de pericol grav si iminent;
4. Întocmirea materialelor privind activitatea de instruire a salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (grafice, tematici de instruire), etc.
etc.

IV. EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE PENTRU POSTURILE DE LUCRU (asistent manager, îngrijitor, etc.)

1. Evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
2. Ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire;
3. Propunerea măsurilor de diminuare sau eliminare a factorilor de risc.

V. Servicii RSVTI autorizat – prestam urmatoarele servicii:

– toate demersurile autorizarii functionarii echipamentelor sub presiune si de ridicat;
– instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire a echipamentelor;
– intocmirea instructiunilor de exploatare a echipamentelor sub presiune si de ridicat;
– examinarea si vizarea registrelor de evidenta a functionării echipamentelor;
– desfasurarea activitatii cu respectarea obligatiilor prevazute in prescriptiile ISCIR.

Echipamentele ce necesita autorizare sunt urmatoarele: recipiente sub presiune, stivuitoare, elevatoare, transpalete, macarale, ascensoare, instalatii de transport pe cablu, instalatii de ridicat pe plan inclinat, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat; cazane pentru abur, pentru apa calda sau fierbinte.

Menţionam ca documentaţiile sunt detaliate si adaptate după ultimele reglementari in vigoare reprezentând toate condiţiile cerute de către inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta si din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca.

Pentru oferta detaliată, cu tarifele aferente serviciilor PSI si SSM, nu ezitaţi să ne contactaţi.

Practicam cele mai bune tarife!