FAX
0334807400
TELEFON
0740922507
E-MAIL
ifzamfir@yahoo.com
CERE OFERTA

DESPRE NOI

Societatea noastră este abilitată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Comisia SSM, certificata in domeniul Situatiilor de Urgenta si certificata RVSTI –  ISCIR.

Oferim consultanţă de specialitate în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (P.S.I.) şi în domeniul
securităţii si sănătăţii în muncă (protecţia muncii – SSM).

Prevenirea si stingerea incendiilor

 • stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
 • intocmirea actelor de autoritate (decizii, dispoziţii, hotărâri, etc)
 • intocmirea şi actualizarea planurilor de evacuare şi a organizării apărării împotriva incendiilor pe locurile de muncă
 • intocmirea registrelor specifice prevenirii si stingerii incendiilor
 • elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor
 • Elaborarea afişelor de semnalizare PSI
 • Servicii privind organizarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Consultanta în domeniul apărării împotriva incendiilor

Protectia civila

 • dispoziţia privind numirea responsabilului cu protecţia civila/sef SVSU
 • dispoziţia privind constituirea celulei pentru situaţii de urgenta/SVSU
 • regulamentul privind organizarea, atribuţiile si funcţionarea celulei de urgenta/SVSU
 • tabel nominal cu componenta celulei de urgenta/SVSU
 • schemele de amenajare a spatiilor destinate Celulei de Urgenta
 • reguli de comportare in cazul producerii unei situaţii de urgenta
 • fisa localitatii/operatorului economic
 • elaborarea Planului de alarmare CLSU/SVSU

Protectia muncii

 • evaluarea riscurilor de accidentare pentru posturile de lucru din cadrul institutiei
 • identificarea şi nominalizarea locurilor de muncă ce urmează a fi supuse evaluării
 • evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională
 • ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire
 • propunerea măsurilor de diminuare sau eliminare a factorilor de risc
 • plan de prevenire si protectie pentru fiecare post de lucru din cadrul institutiei
 • decizie periodicitate instructaj SSM
 • program anual de instruire-testare – personal lucrator